کسب رتبه های برتر توسط برخی از آثار منتشره موسسه

حقوق بين الملل اقتصادي

حقوق بشر در جهان معاصر ـ دفتر دوم

تأملي بر حقوق بي طرفي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران

دادرسی بی طرفانه در امور کیفری

اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه حقوق بشر و حقوق مالیاتی در آیینه حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین

ادامه . . .
آخرین کتب منتشره موسسه
آخرین مجلات منتشره موسسه
در دست انتشار
 • حقوق بین الملل هسته ای
 • آیین دادرسی مالیاتی پاره ی اول
 • حقوق بین الملل انرژی
 • جرح داوران
 • اصل قضایی بودن مجازات ها
 • معاهدات در گذر زمان
 • قراردادهای لیسانس
 • نکته ها در آیین دادرسی
 • آیین دادرسی کیفری جلد 2
 • آیین دادرسی کیفری جلد 1
 • مجله پژوهشهای حقوقی شماره 34
 • مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی شماره 11
 • مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی شماره 10
 • مجله پژوهشهای حقوقی شماره 32
 • مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی شماره 9
 • حقوق تجارت بین‌الملل (بخش اول: فروش بین‌المللی کالاها)
 • مفهوم نظام حقوقی
 • مجموعه قوانین و مقررات حقوق کار
 • مجموعه قوانین و مقررات ثبت املاک
 • مجموعه قوانین و مقررات ثبتی
 • مجموعه قوانین آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت
 • آیین دادرسی مالیاتی پاره سوم
 • مسؤولیت بین‌المللی سرمایه‬گذاران خارجی در مقابل نقص حقوق بشر
 • ماهیت حقوقی قرارداد‌های عدم افشای اسرار تجاری
 • میراث‬های طبیعی جهان در نظام حقوقی بین‌الملل و داخلی
 • گزیده آرای داوری مرکز اتاق ایران جلد دوم چ1
 • گزیده آرای داوری مرکز اتاق ایران جلد اول چ3
ایمیل :
خبرنامه :
 
اشتراک خبرنامه
مشاهده سبد خرید
سبد خرید