جستجو
آیین دادرسی مالیاتی پاره سوم
شماره محصول :
قیمت محصول : 00 ریال
قیمت نهائی محصول : 00 ریال
وزن محصول : 0 گرم
مشخصات

تعارض منافع بین مؤدیان مالیاتی با دستگاه مالیات‌ستانی دولت، آغازگاه پیدایی اختلاف در یک دادرسی مالیاتی در مفهوم عام آن و رسیدگی به اختلاف و دعاوی مالیاتی در مراجع اداری، انتظامی و قضایی عمومی و اختصاصی، تاکنون پژوهش‌ و بررسی حقوقی گسترده، با شرح وبسیط مسایل و چالش‌های حقوقی مربوط به آن کم‌تر صورت گرفته است. اندک پژوهش صورت گرفته در این شاخه از دانش حقوقی مالیاتی، در رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی، کتاب‌های مربوط به حقوق مالیه عمومی و اقتصاد و بخش دولتی به صورت بیان کلیّاتی از قوانین و مقررات مربوط به چگونگی حل اختلافات مالیاتی در مراجع اداری زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور و تا حدودی نیز، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی اختصاصی بسنده شده است؛ بی‌آن‌که، آن‌چه بایسته و شایسته است به مباحث چالشی و تحلیلی حقوقی موضو توجّه کافی شده باشد.

نوشتار پیش‌رو، در سه پاره و پوشینه، برای نخستین بار، جهت گسترش ادبیات تخصّصی حقوق مالیاتی، در دسترس قرار می‌گیرد و به جنبه‌های علمی و کاربردی آیین دادرسی مالیاتی در مفهوم عامّ آن، به عنوان یکی از مسایل مهمّی که مؤدیان مالیاتی، قانون‌گذار، دستگاه مالیات ستانی دولت، دادرسان مالیاتی، حسابرسان مالیاتی، کارشناسان و مشاوران رسمی مالیاتی، وکلای دادگستری، و قضاوت مراجع قضایی به‌ویژه دیوان عدالت اداری، مدیران مالی شرکت‌ها، بازرگانان، صنعت‌گران و فعّالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، دانشجویان و استادان حقوق، اقتصاد و بازرگانی، حسابداری و مدیریت مالی با مباحث گوناگون آن سروکار دارند، می‌پردازد. از این‌رو، این نوشتار همه‌ی کسان یاد شده می‌تواند بهره‌رسان باشد.

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
362251538
اکنون :
387