جستجو
مجموعه قوانین و مقررات حقوق کار
شماره محصول :
قیمت محصول : 00 ریال
قیمت نهائی محصول : 00 ریال
وزن محصول : 0 گرم
مشخصات

امروزه مجموعه قوانین موجود در بازار داراي نواقص بسیاراند و اين در حالي است كه متون قانوني از چنان اهميتی برخورداند كه هيچ خطايي در نشر آنها پذيرفته نيست. بنابراين باید تا حدامکان نارسايي‌ها را جبران نموده و در راستاي تحقق رسالتي كه براي تدوين و نشر قوانین بر عهده داريم، تلاش نماییم. از این رو نشر قوانین در شهر دانش به شیوهای متمایز از سایر انتشارات، به روش پژوهشی، با رعایت استانداردها که شامل جمعآوری، نمونهخوانی، تطبیق متن با روزنامه رسمی، تنقیح و اعمال اصلاحات، الحاقات و ویرایش توسط کارشناسان حقوقی و ... صورت میگیرد. مجموعه در دست چاپ به روش فوق جمعآوری و تنظیم شده و امید است مورد توجه جامعه فرهیخته حقوقی واقع شود.

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
362251538
اکنون :
376