جستجو
مفهوم نظام حقوقی
شماره محصول : 25690
قیمت محصول : 00 ریال
قیمت نهائی محصول : 00 ریال
وزن محصول : 0 گرم
مشخصات

اندیشمندان حقوقی، آموزه‌های علمی و عملی خویش را جهت تثبیت و تنویر نظم اجتماعی و استقرار عدالت و اصلاح و پیشرفت کشور در اختیار جامعه حقوقی قرار میدهند. قانونگذاران فهیم هیچ‌گاه خود را بی‌نیاز از ادبیات و دکترین حقوقی کشور نخواهند یافت، و هیچ‌گاه مصوبات قبلی خویش را مصون از نقد و اصلاح قلمداد نخواهند نمود. با توجه به ضروریات مطرحشده، بررسی نظام حقوقی از اهمیت ویژهای برخوردار است آنچه مؤلف در این کتاب بدان اشاره دارد: نظریههای مختلف در خصوص نظام حقوقی و ماهیت نظام حقوقی و ... میباشد.

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
362250440
اکنون :
178